Novotný, V. 2014 Jun 10. Mezinárodní teologická komise: Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné. Acta Universitatis Carolinae Theologica. [Online] 1:1