Novotný, V. (2014). Mezinárodní teologická komise: Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné. Acta Universitatis Carolinae Theologica, 1(1), 177-185. Retrieved from http://theologica.cz/index.php/theologica/article/view/17