Syrovátková, Štěpánka. " Současná praxe českého duchovního doprovázení v katolickém prostředí [Current practice of spiritual support in the Czech Catholic context]" Acta Universitatis Carolinae Theologica [Online], Volume 5 Number 2 (27 May 2015)