Syrovátková, Štěpánka. " Současná praxe českého duchovního doprovázení v katolickém prostředí [Current practice of spiritual support in the Czech Catholic context]." Acta Universitatis Carolinae Theologica [Online], 5.2 (2015): 233-249. Web. 15 Nov. 2019