Syrovátková, . 2015 May 27. Současná praxe českého duchovního doprovázení v katolickém prostředí [Current practice of spiritual support in the Czech Catholic context]. Acta Universitatis Carolinae Theologica. [Online] 5:2