Tichý, L. 2014 Dec 10. Nová základní pomůcka ke studiu řeckého Nového zákona: 28. vydání Nestle-Aland [A New Basic Tool for the Study of the Greek New Testament: the 28th Edition of the Nestle-Aland]. Acta Universitatis Carolinae Theologica. [Online] 4:2