TICHÝ, Ladislav. Nová základní pomůcka ke studiu řeckého Nového zákona: 28. vydání Nestle-Aland [A New Basic Tool for the Study of the Greek New Testament: the 28th Edition of the Nestle-Aland]. Acta Universitatis Carolinae Theologica, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 209–217, dec. 2014. ISSN 2336-3398. Available at: <http://theologica.cz/index.php/theologica/article/view/110>. Date accessed: 13 nov. 2019.