Připravovaná témata

2015-06-07

Redakce zve badatele k účasti na následujících číslech AUC Theologica:

  • 1/2016 Tržní hospodářství v pohledu křesťanské etiky (do 30.10.15)
  • 2/2016 Lévinas a teologie (do 31.3.16)