Vyšlo číslo 2/2016 „Levinas a teologie“

2017-01-02
V posledních prosincových dnech vyšlo nové číslo časopisu Acta Universitatis Carolinae Theologica věnované Emmanuelu Levinasovi a teologii. Tematická část čísla přináší podnětné články od Jakuba Sirovátky, Jolany Polákové, Petra Slámy, manželů Nobleových a Erwina Dirscherla. Číslo obsahuje i několik studií věnovaným různorodým tématům, zprávy a recenze. Celé číslo je dostupné online na stránkách časopisu.