AUC Theologica zařazena do DOAJ

2016-04-18

Časopis AUC Theologica byl k 17. dubnu 2016 zařazen do Directory of Open Access Journals (DOAJ)

DOAJ poskytuje seznam časopisů s volným přístupem, který se chce stát rozcestníkem při hledání kvalitních recenzovaných prací, které jsou veřejně dostupné. Členství v DOAJ znamená pro naši redakční radu závazek pokračovat v důrazu na kvalitu příspěvků, transparentnost recenzního řízení a dostupnost zveřejněných článků v režimu open access. Doufáme, že zařazení do DOAJ napomůže tomu, aby práce našich autorů byly na internetu „dobře viditelné“ a snadno dostupné.