Editor-in-Chief

 • David Vopřada (Katolická teologická fakulta UK, Prague, Czech Rep.)

Editorial Board

 • Denisa Červenková (Katolická teologická fakulta UK, Prague, Czech Rep.)
 • Richard Čemus (Ponti cium Institutum Orientale, Rome, Italy)
 • Slavomir Dlugoš (Katholisch-Theologische Fakultät, Universität Wien, Austria)
 • Tomáš Halík (Filozofická fakulta UK, Prague, Czech Rep.)
 • Oleh Kindij (Ukrainskij katolickij universitet, Ľviv, Ukraine)
 • Martin Kočí (Katolická teologická fakulta UK, Prague, Czech Rep.)
 • Miloš Lichner (Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava, Slovakia)
 • Ivana Noble (Evangelická teologická fakulta UK, Prague, Czech Rep.)
 • Ctirad Václav Pospíšil (Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc, Czech Rep.)
 • Jakub Sirovátka (Teologická fakulta JU, České Budějovice, Czech Rep.)
 • Petr Štica (Katolická teologická fakulta UK, Prague, Czech Rep.)
 • Gabriela I. Vlková (Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Olomouc, Czech Rep.)
 • Ľubomír Žák (Ponti cia Universita Lateranense, Rome, Italy)