Editorský tým

Šéfredaktor

 1. David Vopřada, Katolická teologická fakulta UK v Praze, Česká republika

Výkonný redaktor

 1. Petr Macek, Katolická teologická fakulta UK, Praha, Česká republika

Redakční rada

 1. Denisa Červenková, Katolická teologická fakulta UK v Praze
 2. Richard Čemus, Pontificium Institutum Orientale, Roma
 3. Slavomir Dlugoš, Katholisch-Theologische Fakultät, Universität Wien
 4. Tomáš Halík, Filozofická fakulta UK v Praze
 5. Oleh Kindiy, Ukrajinská katolická unverzita, Lvov
 6. Martin Kočí, Faculty of Theology and Religious Studies, Katholieke Universiteit Leuven
 7. Miloš Lichner, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava
 8. Jaroslav Lorman, Katolická teologická fakulta UK v Praze
 9. Ivana Noble, Evangelická teologická fakulta UK v Praze
 10. Ctirad Václav Pospíšil, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
 11. Jakub Sirovátka, Teologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
 12. Petr Štica, Katholisch-Theologische Fakultät, Universität Münster
 13. Gabriela I. Vlková, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
 14. David Vopřada, Katolická teologická fakulta UK v Praze, Česká republika
 15. Ľubomír Žák, Pontificia Università Lateranense, Roma