AUC Theologica je recenzovaný teologický časopis vydávaný Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Vychází dvakrát ročně péčí mezinárodní redakční rady a publikuje články české i zahraniční. Volně přístupný archiv. Na stránkách časopisu naleznete všechna čísla AUC Theologica včetně čísla aktuálního v režimu open access. Čísla v prodeji. Časopis vydává Nakladatelství Karolinum a jednotlivá čísla je možné zakoupit v jeho prodejně či e-shopu. Publikování v časopisu. Redakce zve autory, aby své články a další příspěvky publikovali v AUC Theologica. Potřebné informace lze nalézt na stránce Pro autory.